3/8/10

Què és realment una biblioteca 2.0?

Aquí tenim l'enllaç a un breu, clar i interessantíssim minimanual per no perdre de vista el que significa realment promoure una actitud 2.0 a la biblioteca, més enllà de la simple inclusió de noves eines tecnològiques per al seu funcionament: construir-la AMB l'usuari.

En prendrem bona nota... ;-)!

TODOINFO.web ... tu próximo nivel: Biblioteca 2.0 en Latinoamérica